Arxiu d'etiquetes: Immigració

Fundación Bayt al-Thaqafa

Ens podeu trobar a:

Sant Vicenç dels Horts. C/ Jaén, 18-20 -Telèfon i Fax: 93 656 38 70

Barcelona. C/ Princesa, 14 primer  –  Telèfon i Fax: 93 319 88 69

http://www.bayt-al-thaqafa.org

bayt@bayt-al-thaqafa.org

practicas

La fundació Bayt al-Thaqafa va ser creada l’any 1974 amb la finalitat de facilitar la integració cultural i social dels immigrants àrabomusulmans residents a Catalunya, sense pèrdua de la pròpia identitat, per mostrar la seva diversitat cultural i donar a conèixer la realitat dels països i de l’Islam.

Un equip humà de més de 60 voluntaris i una vintena de professionals fan que Bayt al-Thaqafa sigui un punt de trobada entre cultures diferents: la catalana, l’espanyola, la del Magrib, la d’Àfrica Subsahariana, la del Sud-est Asiàtic i d’altres països àrabs o musulmans.

ACTIVITATS

 • Acollida i orientació.
 • Aprenentatge de la llengua i la cultura en castellà i català.
 • Alfabetizació.
 • Coneixement del medi social.
 • Celebracions de les festes tradicionals dels diferents països d’origen i del país d’acollida.
 • Visites i sortides culturals.
 • Programació d’atenció a la dona.
 • Programa de mediació intercultural.
 • Recolzament de la llengua i cultura d’origen dels nens i nenes.
 • Seguiment i reforç escolar.
 • Activitats esportives.
 • Assessoria jurídica.
 • Pisos d’acollida.
 • Programa d’inserció de joves.
 • Biblioteca especialitzada en immigració, Món Àrab i Islam.
 • Tallers, xerrades, taules rodones, setmana de portes obertes.

EN COL·LABORACIÓ AMB:

 • Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
 • Dirección General de Integración de Immigrantes.
 • Generalitat de Catalunya.
 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
 • Ajuntament de l’Hospitalet de Llo.
 • Bancs i Caixes.

COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB:

 • Universitat de Barcelona.
 • Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Universitat Ramón Llull.
 • Fundació Pere Tarrés.
 • Estudis d’Integració Social.

Fraternitat i Solidaritat

Estimat, demostres que ets fidel quan treballes pels germans, i més si són forasters.  Davant la comunitat reunida, ells han donat testimoni del teu amor. (3 Jn. 5-6a)

RENOVEM LA NOSTRA FRATERNITAT I SOLIDARITAT

Catalunya és un país de mestissatge i durant segles ha anat acollint i integrant els nouvinguts.

D’altra banda, cal recordar que molts catalans van anar a fer les “amèriques” o van emigrar a d’altres indrets d’Europa i Àfrica i ban ser ben acollits.

Es ben trist que alguns no recordin els seus orígens forasters i rebutgin els nouvinguts.

La comunitat cristiana de Sant Antoni de Pàdua sempre a acollit, acull i ajudarà els immigrans i necessitats. I darrerament encara fa un esforç més gran.

El Senyor guarda els forasters, 
manté les viudes i els orfes, 
però capgira els camins dels injustos.
                                                  (Salm 146, 9)
Per això, durant aquests anys tan difícils per a molts, que la nostra fraternitat, solidaritat i estimació sigui coneguda i arribi a tothom.