Arxiu de la categoria: Consell Parroquial

VISITA PASTORAL A L’ARXIPRESTAT

El nostre bisbe, Mons. Agustí Cortés, està duent a terme la Visita Pastoral a cadascun dels 9 arxiprestats de la nostra diòcesi. En aquesta ocasió amb un format més senzill. Visita no a cadascuna de les parròquies, sinó al conjunt de l’arxiprestat.
En quest sentit, i en el nostre arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts, es proposa tenir:
Reunió, a Sant Vicenç, amb l’equip de preveres i diaques, el dimarts, dia 27 de febrer.
Entrevista amb cadascun dels preveres i diaques, d’acord amb el calendari previst.
Reunió amb el Consell Pastoral arxiprestal, el dijous, 22 de febrer, a les 20:00h.
Reunió amb els religiosos i religioses de l’arxiprestat, el dilluns, dia 26 de febrer, a les 20:00h.
Cloenda amb els preveres i diaques i fidels de totes les parròquies de l’arxiprestat que vulguin assistir-hi, als Salesians, el dissabte, dia 3 de març, a les 17:00h, amb pregària final.
La Visita Pastoral està molt lluny de ser un mer tràmit administratiu o burocràtic, o una pura acció de control que l’autoritat exerceix sobre les parròquies i institucions. Per contra el seu objectiu és fer possible l’encontre entre la vida concreta dels fidels i el Pastor de la diòcesi. Encontre del qual surtin beneficiades tant les mateixes parròquies, en tant que vertaderes comunitats cristianes i eclesials, com el bisbe que ha d’intentar dur a terme, cada vegada millor, el seu ministeri.
Encomanem, ja des d’ara, aquesta Visita Pastoral del nostre pastor al nostre arxiprestat, per tal que produeixi els fruits que es pretenen.