Mostra totes les entrades de PARRÒQUIA SANT ANTONI DE PADUA

Comunitat Cristiana

LA PARRÒQUIA, COM A COMUNITAT CRISTIANA ÉS:
 • Una Església-comunitat de persones, convocada i reunida per iniciativa de l’Esperit del Senyor. La força que les uneix és la fe en Jesucrist, que es manifesta en l’amor a Déu i en la caritat mútua.

  Sant Vicenç dels Horts
  Parròquia Sant Antoni de Pàdua
 • Una comunitat-servei. L’Església existeix per al món i s’identifica per la missió que té en el món: anunciar Jesucrist com a salvació, amb paraules i obresé
 • Una comunitat carismàtica on els membres, persones i grups, han estat enriquits per l’Esperit amb dons i gràcies diferents i complementàries.
TRETS QUE CARACTERITZEN LA PARRÒQUIA COM A ESGLÉSIA LOCAL:
 • La diocesanitat. La parròquia, cèl·lula de l’Església local, realitza la seva missió en comunió amb el Bisbe que presideix la diòcesi i en comunió amb les altres parròquies i organismes pastorals diocesans.
 • La territorialitat. La comunitat cristiana parroquial encarna l’Església en un territori concret, com a centre animador que dóna sentit eclesial als diversos grups i comunitats que hi existeixen.
 • La globalitat de la seva missió. La parròquia realitza una funció integral, ja que acompanya les persones i famílies al llarg de la seva existència, en l’educació i creixement de la seva fe, i les acull a totes qualsevol que sigui el seu ritme i vivència de la fe.
 • La amplitud i pluralitat. La parròquia acull tot el poble de Déu i ofereix al creient la pertinença eclesial pel simple fet d’estar batejat.
 • La complementarietat. Encara que la parròquia contingui totes les dimensions de l’eclesialitat, per a realitzar-les necessita l’ajuda i la col·laboració mútua amb altres entitats religioses i institucions civils.
LA PARRÒQUIA COM A COMUNITAT ÉS:
 • Una comunió de comunitats. La parròquia promou i integra comunitats amb estil i qualitat pròpies, que es converteixen en manifestacions d’una vida cristiana unitària i nascuda de la comunió, que es realitza i se significa d’una manera especial en l’eucaristia dominical.
 • Una comunitat corresponsable. La parròquia, com tota l’Església, és de tots els batejats per dret adquirit en un mateix baptisme; tanmateix no tots els fidels exerceixen de la mateixa manera aquesta comú corresponsabilitat, sinó que en la comunió a cadascú li correspon una tasca, que neix de la seva específica vocació o do de l’Esperit Sant. La seva dinàmica és de comunió en la diversitat.
 • Una comunitat presidida pels preveres. Ells són els primers col·laboradors del Bisbe i participen, per tant, de la seva missió d’ensenyar, santificar i regir.
La parròquia, com a comunitat eclesial, té a Jesucrist per cap i a Maria, com model i Mare de l’Església.

Catequesi de Confirmació

Confirmació
Es proposa a aquells nois/es i joves que, en el seu camí de Fe, volen donar aquest pas de maduresa en la fe i de comprimís cristià.
Se’ls acompanya per preparar-se a rebre rebre aquest sagrament.
Primer ESO
La catequesis de confirmació comença el divendres dia 21 d’octubre, als locals parroquials dels carrer Sant Josep, de 18:00h a 19:00h (un hora abans, aquest any).

El servei

EL SERVEI DE LA CARITAT A LA PARRÒQUIA
 • La situació de la Parròquia, en un Barri sorgit en gran part de la immigració i en un context de crisi econòmica, ha fet imprescindible el servei de la Caritat (Càritas) més que mai.
 • És un servei que s’arrela en l’essència de la Comunitat cristiana, tot seguint el mestratge de Jesús, que atenia preferentment els pobres i desvalguts.
 • Una Comunitat cristiana, que s’estima i és solidària, descobreix el Crist i el seu amor en el germà.
 
SERVEIS FONAMENTALS REALITZATS PELS VOLUNTARIS:

Atenció a les persones que volen un contacte personal.

Distribució de:

 • Aliments bàsics a través del Rebost solidari.
 • Aliments bàsics a persones en precarietat extrema.
 • Productes de neteja personal i detergents.
 • Roba, calçat, joguines.
 
INSTITUCIONS IMPLICADES:

Càritas de les Parròquies de Sant Vicenç: per demanar ajuts, menjar o Mediació

 • Casal Parroquial del Carrer de Riu n. 55
 • Dimarts d’11 a 13 hores.
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts:
 • Centre de distribució d’aliments: El Rebost.
 • Assessorament dels Serveis Socials: seguiment famílies.
 • Aportacions econòmiques i en espècies.
La Nau:
 • Dóna productes de neteja personals i detregents.
La Comunitat cristiana de la Parròquia:
 • Fa aportacions econòmiques, aliments i roba.
Particulars: 
 • Fan donació de roba i joguines fonamentalment.
 
HORARI D’ATENCIÓ I DISTRIBUCIÓ
Dimecres matí: de 9 a 11h.
Distribució personalitzada:
 • Roba i calçat.
 • Productes de neteja.
 • Aliments bàsics de suport.
 
 
 

Protocol per celebrar un casament

RESERVA DE DATA:

Heu venir a la Parròquia per a reservar data de casament amb antelació a la Preparació i inici de l’expedient.

PREPARACIÓ DEL CASAMENT:

Aneu a la parròquia del nuvi o de la núvia 5 o 6 mesos abans del casament:

 • Notificació del casament.
 • Concreció del curset de formació.
 • Inici de l’expedient (us demanaran diversos documents):
  • Porteu els Llibres de Família (fotocòpia)
  • La partida del baptisme si heu estat batejats en una altra parròquia.
  • Els D.N.I. (originals i fotocòpia)
  • La partida de naixement.
  • Els que no sou de la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Sant Vicenç: Acabareu l’expedient a la mateixa parròquia on l’hem començat.

A l’estiu: horari reduït (consulteu-lo).

Doneu avís dels canvis d’adreça o telèfon esdevinguts des de la primera inscripció.

Veniu a la parròquia de Sant Antoni de Pàdua per a la preparació de la celebració quan us avisin.

IMPORTANT:

Si us doneu de baixa, aviseu-nos de seguida:
Tel. : 93.656.16.35 Fax: 93.630.29.54
e-mail: fausti.gutierrez@salesians.cat
e-mail: parroquia.santvicenc@salesians.cat