LA FAMÍLIA SALESIANA I PARROQUIAL, I ELS JOVES

Fa tot just tres mesos va concloure a Roma el Sínode dels Bisbes sobre “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”.

Un esdeveniment que tots nosaltres, com a Família Salesiana que som, no podem passar per alt… Una invitació, doncs, a llegir el Document final, que podeu trobar a qualsevol llibreria religiosa, o bé a Internet.

Llegir, pensar-hi, fer-ne pregària i… veure què ens diu a nosaltres com a comunitat cristiana i salesiana. Heus aquí algunes citacions, molt significatives per a nosaltres:

Un primer toc d’atenció: no tant parlar als joves i parlar dels joves com, sobre tot, escoltar-los amb humilitat (n. 126), deixant de banda la tendència a proporcionar respostes pre-confeccionades i receptes 

Quan el Document ens parla de la relació dels joves amb l’Església ens deixa parats: No demanen res a l’Església perquè no la consideren significativa per a la seva existència (n. 53). Tanmateix, una mica més endavant reconeix que els joves demanen que l’Església brilli per autenticitat, exemplaritat, competència, coresponsabilitat i solidesa cultural (n. 57). No és pas poc, oi? Més directament adreçat a nosaltres, com a parròquia: Que cada una de les comunitats s’interrogui per tal de verificar si els estils de vida i l’ús de les estructures transmeten als joves un testimoniatge evident de l’Evangeli (n. 130). 

En el que podríem anomenar trinomi Déu-Església-Joves se’ns proposen capteniments molt explícits: També avui Déu parla a l’Església i al món a través dels joves… Els joves són un dels “llocs teològics” en què el Senyor ens fa conèixer alguns dels seus desigs i desafiaments per a construir el demà (n. 64). Tots els joves, sense excloure’n cap, són en el cor de Déu i, per tant, també en el cor de l’Església… Sovint restem tancats en els nostres ambients, on la seva veu no arriba, o ens dediquem a activitats menys exigents i més gratificants (n. 117).

Cap al final del Document una crida per a tots: Nosaltres hem de ser sants per a poder invitar els joves a ser-ne (n. 166). Acabem de celebrar la festa de Sant Joan Bosco, el sant dels joves que visqué només per acollir-los, entretenir-los, educar-los i portar-los cap a Jesús en l’Església.

(Tex, en el full parroquial, del rector de la Parròquia Maria Auxiliadora, de Sarrià, Josep M. Maideu).