Condolença

Als familiars de la Sra. Montserrat Bosch Vendrell que va morí cristianament el proppassat dia 14 de juny,  als 85 anys d’edat.
Al mateix temps que l’encomanem al bon Déu perquè l’aculli a la seva casa, donem gràcies a Déu, pel testimoni d’una vida cristiana senzilla i alhora profunda,  que em pogut compartir durant molts i molts anys. Que des del cel segueixi intercedint per la nostra Comunitat cristiana de Sant Antoni de Pàdua.