Festivitat del Corpus Christi . 2017

Fotos de la festa (aquí)

 

Fa uns dies hem pogut tenir la satisfacció de conèixer i llegir amb fruïció l’opuscle, editat pel CPL, que va escriure el bisbe Pere Tena l’any 2010 amb motiu de la dedicació del temple de la Sagrada Família pel papa Benet XVI. Porta el títol Una casa, una taula, un sol cor, veritable catequesi anomenada «mistagògica» de la litúrgia de la dedicació d’un temple. Ens convé portar-lo aquí perquè la fraternitat cristiana, en la seva més perfecta realització, es verifica precisament en l’Eucaristia, a la qual el temple serveix com a casa.
La comunió d’amor que és l’Església té el seu cor en l’Eucaristia. Així com diem que el cor simbolitza el centre de la persona i és físicament el motor de la vida de tot el cos, així també afirmem que l’Eucaristia és el cor de l’Església, on batega la força de l’amor que ens aplega i ens agermana.
Per això, si s’entén bé, és certa l’afirmació que diu: «l’Església fa l’Eucaristia i l’Eucaristia fa l’Església». La nova fraternitat celebra la Missa i la Missa fa la nova fraternitat.
El bisbe Pere Tena subratllava dos elements ben importants. L’assemblea, la comunitat d’Església, està reunida fora del temple i entra processionalment per la porta; el temple és casa seva, perquè en ell celebra l’Eucaristia sobre l’altar que n’és el centre. Per això la litúrgia de la dedicació és integrada perfectament en la celebració de l’Eucaristia.
Tot constitueix un meravellós misteri de comunió. Els germans es reuneixen a la casa familiar, on tots i cadascú es troba com a la seva llar. Allà es troben i es reconeixen com a germans, asseguts al voltant de la mateixa taula, presidits per Jesucrist que els parla amb la Paraula il·luminadora de la vida i provoca diàleg de confessió de fe i de pregària. Allà s’actualitza el sacrifici de comunió entre Déu i els homes, la comunió que té en el sacrifici la seva màxima expressió. Allà es viu el que és més misteriós i profund: esdevenir un sol cor. […]
Agustí Cortés Soriano, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Full Dominical, Any XIV, nº 25