Escrutini de la Paraula de Déu

El passat diumenge 11 de desembre a la tarda, els joves del camí neocatecumenal de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua, es van reunir juntament amb uns catequistes per realitzar un escrutini de la Paraula; concretament aquesta va ser la virtut teologal de l’Esperança.

A la llum de la lectura d’un evangeli, se’ls va convidar a llegir un verset del nou testament del que en sorgeixen d’altres relacionats amb el tema proposat; alhora que els anaven escrivint, els joves anotaven també el que el Senyor els anava dient a ells personalment.

Després d’una hora d’escrutini, es va posar en comú el que la Paraula els va dir i vam continuar amb unes vespres solemnes amb la presència dels Santíssim.

Per finalitzar vam anar a una sala de la parròquia per gaudir d’un àgape que ens havia preparat la primera comunitat.