El servei

EL SERVEI DE LA CARITAT A LA PARRÒQUIA
 • La situació de la Parròquia, en un Barri sorgit en gran part de la immigració i en un context de crisi econòmica, ha fet imprescindible el servei de la Caritat (Càritas) més que mai.
 • És un servei que s’arrela en l’essència de la Comunitat cristiana, tot seguint el mestratge de Jesús, que atenia preferentment els pobres i desvalguts.
 • Una Comunitat cristiana, que s’estima i és solidària, descobreix el Crist i el seu amor en el germà.
 
SERVEIS FONAMENTALS REALITZATS PELS VOLUNTARIS:

Atenció a les persones que volen un contacte personal.

Distribució de:

 • Aliments bàsics a través del Rebost solidari.
 • Aliments bàsics a persones en precarietat extrema.
 • Productes de neteja personal i detergents.
 • Roba, calçat, joguines.
 
INSTITUCIONS IMPLICADES:

Càritas de les Parròquies de Sant Vicenç: per demanar ajuts, menjar o Mediació

 • Casal Parroquial del Carrer de Riu n. 55
 • Dimarts d’11 a 13 hores.
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts:
 • Centre de distribució d’aliments: El Rebost.
 • Assessorament dels Serveis Socials: seguiment famílies.
 • Aportacions econòmiques i en espècies.
La Nau:
 • Dóna productes de neteja personals i detregents.
La Comunitat cristiana de la Parròquia:
 • Fa aportacions econòmiques, aliments i roba.
Particulars: 
 • Fan donació de roba i joguines fonamentalment.
 
HORARI D’ATENCIÓ I DISTRIBUCIÓ
Dimecres matí: de 9 a 11h.
Distribució personalitzada:
 • Roba i calçat.
 • Productes de neteja.
 • Aliments bàsics de suport.