Any de la Misericordia

Logotip

El logotip i el lema de l’Any Jubilar són una bona síntesi del que serà aquest any de la Misericòrdia. Amb el lema «Compassius com el Pare» es proposa viure la misericòrdia seguint l’exemple del Pare, que demana no jutjar i no condemnar, sinó perdonar i estimar sense mesura. El logotip –obra del jesuïta P. Marko I. Rupnik– es presenta com un petit compendi teològic de la misericòrdia. Mostra, en efecte, al Fill que carrega sobre les seves espatlles l’home extraviat, recuperant així una imatge molt apreciada a l’Església antiga, perquè indicava l’amor de Crist que porta a terme el misteri de la seva encarnació amb la redempció.

Logo de la MisericordiaEn el dibuix hi figura el Bon Pastor que toca en profunditat la carn de l’home, i ho fa amb un amor capaç de canviar-li la vida. L’
escena es col·loca dins una màndorla que és també una figura important en la iconografia antiga i medieval ja que evoca la presència de les dues naturalesa, divina i humana, en Crist. Els tres ovals concèntrics, de color progressivament més clar cap a l’exterior, suggereixen el moviment de Crist que treu l’home fora de la nit del pecat i de la mort. D’altra banda, la profunditat del color més fosc suggereix també el caràcter inescrutable de l’amor del Pare que tot ho perdona.